One tank ( tank dùng 1 lần)

Hết hàng

Giá mới: 100.000₫

Giá cũ:

One tank mesh coil của nhà sản xuất Testla 

Thời gian sử dụng : 10 ~ 14 ngày 

 

Đang cập nhật